Omówienie podstawowych praw kredytobiorcy

Monday, January 8, 2018

Poruszanie się po rynku kredytowym nie jest specjalnie trudnym zadaniem, jeżeli oczywiście znasz podstawowe normy prawne. Akurat kredytobiorca ma wiele zagwarantowanych praw zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. Dzięki znajomości przepisów jesteś w stanie uniknąć przede wszystkim nieuczciwych pośredników, firm pożyczkowych, lichwiarskich zobowiązań. W artykule otrzymasz zestawienie wszystkich podstawowych praw kredytobiorcy łącznie z ich krótką charakterystyką.

Masz prawo do wyjścia z umowy bez podawania żadnych przyczyn

Jednym z najważniejszych, a często jednak zapominanym jest prawo do odstąpienia od podpisanej już umowy kredytowej i to niezależnie od kwoty. Standardowo w umowie kredytowej powinien znajdować się formularz odstąpienia od współpracy. Formularz występuje najczęściej na końcu. Jeżeli takiego formularza w umowie nie widzisz, wtedy twój czas rozwiązania umowy wydłuża się automatycznie. To kredytodawca ma po twoim wskazaniu taki formularz dostarczyć. Oczywiście rozwiązanie umowy wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Najważniejsza z nich to zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami, ale naliczonymi tylko do momentu zerwania zobowiązania. Nie jest to zatem zbyt duży koszt. Rozwiązanie umowy to pewna furtka, bo u wielu gospodarstw domowych czynniki ekonomiczne zmieniają się właściwie z dnia na dzień.

Masz prawo wiedzieć, na jakie warunki współpracy się piszesz

Kolejne prawo dotyczy udzielania maksymalnej informacji o kredycie dowolnego typu kredytobiorcy. To bardzo ważny element współpracy. Jeżeli masz wątpliwości, co do określenia warunków podpisania umowy możesz doprosić się o więcej danych. Pracownicy instytucji finansowych doskonale wiedzą, co muszą zrobić koniecznie, a co tylko dodatkowo w ramach nawiązywania relacji z kredytobiorcami. Pełna informacja o kredycie przydaje się dla osób bez wiedzy ekonomicznej. Pracownik instytucji finansowej musi dokładnie wyjaśnić zakres spłaty zobowiązania. Ustawa o kredycie konsumenckim nakazuje kredytodawcom wydawanie bezpłatnych kopii umowy do ewentualnej akceptacji. Umowę warto spokojnie przestudiować w warunkach domowych, a później z pytaniami wrócić do doradcy kredytowego. Nie poddawaj się żadnej presji natychmiastowego podpisania umowy. Jeżeli pracownik nie chce ci wydać kopii do domu wystarczy wskazać powyższy przepis zgodny z ustawą o kredycie konsumenckim. Pośrednik kredytowy, nawet niezależny też wpisuje się w standard ustawy o kredycie konsumenckim. To ważna informacja dla osób zainteresowanych przeanalizowaniem całego rynku kredytowego w odnośnie najlepszej pozycji.

W końcu reklama odzwierciedlająca stan faktyczny w umowie

Kredytodawcy ze względu na normy ustawy o kredycie konsumenckim znacznie poprawili jakość reklam kredytów gotówkowych, chociaż do ideału jeszcze daleko. Kredytobiorca po obejrzeniu reklamy powinien szybko ocenić całkowity koszt kredytu. Akurat całkowity koszt kredytu przedstawia się wedle wskaźnika RRSO. To umożliwia błyskawiczne porównywanie wielu kredytów gotówkowych przez multimedialne, bezpłatne narzędzia. Wskazane prawa dotyczą funkcjonowania stacjonarnych i multimedialnych oddziałów firm pożyczkowych, czy banków detalicznych i pośredników kredytowych.

Poprawa sytuacji kredytobiorców na krajowym rynku kredytowym

Ustawa o kredycie konsumenckim, a także prawa z niej wynikające to nie jedyne ułatwienie z perspektywy kredytobiorców. Warto wspomnieć również o nałożeniu limitów na koszty pozaodsetkowe, a także oprocentowanie nominalne w umowach o kredyty gotówkowe. Sytuacja kredytobiorcy na krajowym rynku kredytowym wyraźnie się poprawiła, a to prawdopodobnie nie koniec pozytywnych zmian.

  • Posted by dobryprocent at 14:26:32 in